RIETIの活動

川口大司ファカルティフェローが第4回円城寺次郎記念賞を受賞

川口大司写真川口大司ファカルティフェローが日本経済新聞社と日本経済研究センター共催の第4回円城寺次郎記念賞を受賞しました。